O firmie BAST


Firma BAST została założona w 1995r.

Zakład Elektromechaniczny BAST Spółka Jawna, zwany dalej Zakładem lub Spółką, został zarejestrowany w Urzędzie Gminy Suszec w dniu 20.12.1994 r. jako spółka cywilna. Zawiązali ją jako równoprawni partnerzy z 50% udziałami: Zygmunt Bartas i Stanisław Stęchły. Spółka swoją działalność rozpoczęła w starym obiekcie w Radostowicach przy ul. Dworcowej 80 w zakresie remontu silników elektrycznych i pomp zatapialnych dla górnictwa. W roku 1997 Spółka przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu pod wcześniejszym adresem, gdzie mieści się do dnia obecnego. W pierwszych latach działalność Spółki prowadzona była w małym zakresie, usługi wykonywane były dla indywidualnych odbiorców oraz dla KWK Wujek w Katowicach w zakresie remontu pomp przodkowych zatapialnych ognioszczelnych. W marcu 1995 Spółka podpisała umowę na remont pomp przodkowych zatapialnych z KWK Gliwice w Gliwicach i świadczy usługi temu kontrahentowi w tym zakresie do likwidacji kopalni w 1999 r. W 1997 Spółka podejmuje starania o autoryzację na remont pomp przodkowych zatapialnych u producenta w POWEN S.A., zakończonych otrzymaniem Wstępnej Autoryzacji na okres 3 lat. Po pozytywnym zakończeniu audytów, Spółka uzyskuje Autoryzację utrzymaną do dnia dzisiejszego. Autoryzacja przedłużana jest w okresach rocznych. W 2000 roku Spółka uzyskuje Autoryzację FSE TAMEL S. A. w Tarnowie, na remont silników budowy zwykłej i ognioszczelnej z tej fabryki na okres 3 lat. Autoryzacja od tamtej pory jest przedłużana na kolejne okresy trzyletnie.

Spółka posiada autoryzację na dokonywanie remontów wyrobów następujących producentów:

  1. Grupy POWEN - WAFAPOMP S.A. w Warszawie,

  2. Fabryki Silników Elektrycznych TAMEL S.A. w Tarnowie,

  3. LOWARA VOGEL Polska Sp. z o.o., przedstawiciel firm: LOWARA (Włochy), VOGEL (Austria), GOULDS PUMPS (USA), OSCHNER (Austria), RICHTER (Niemcy),

  4. EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.

  5. Kieleckiej Fabryki Pomp BIAŁOGON S.A.

  6. METALCHEM Warszawa S.A.

  7. TIGA PUMPS Polska Sp. z o.o. (Homa, Toyo, Pumpex, Grindex).